Kompetentsikeskuse koostööpartnerid

Oleme avatud kõigile koostöö- ja arendushuvilistele; konkreetsete arendusprojektide elluviimiseks sõlmitakse partneritega eraldiseisvad lepingud, mis määratlevad detailselt ka intellektuaalomandi küsimused.