Kohalikul toorainel põhinevate kontsentraatide ja klaaritatud mahlade tootmise tehnoloogilised võimalused

Projekti periood 01.06.2020-31.05.2023 Projekti kogueelarve on 352 941,18 eurot, millest toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist on 300 000 eurot Projekti partnerid on Eesti Maaülikool, MK Loodusravi OÜ, Setomaa Liit MTÜ Eestisse sobivate kaasaegsete kontsentreerimise tehnoloogiate valikul on olulisteks aspektideks teabe kogumine ning tehnoloogiate arendamisega seotud investeeringute kulu- ja kasutusefektiivsus arvestades kohaliku tooraine ressursse, et tagada tasuvus … Jätka Kohalikul toorainel põhinevate kontsentraatide ja klaaritatud mahlade tootmise tehnoloogilised võimalused lugemist