2017

30.11.2017 toimus Tartus, maaülikooli Tehnikainstituudis põllumajandusliku taimse toorme väärindamise võimalusi tutvustav teadusseminar. Seminari korraldasid EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskuse PlantValor teadlased koostöös Kaunase Tehnikaülikooli teadlastega, kes on kutsutud ka ettekandeid tegema.  Professor Petras Rimantas Venskutonis töötab Kaunase Tehnikaülikoolis toiduteaduse ja –tehnoloogia osakonnas, juhtides funktsionaalse toidu uurimise töörühma. Tema uurimisvaldkondadeks on nii funktsionaalsed toiduks tarvitatavad materjalid kui ka nende toidule lisamise tehnoloogiad alates toidulise … Jätka 2017 lugemist