Läänemere punavetikast (Furcellaria lumbricalis) fükoerütriini eraldamise tehnoloogilise lahenduse väljatöötamine

Läänemere punavetikast (Furcellaria lumbricalis) fükoerütriini eraldamise tehnoloogilise lahenduse väljatöötamine. Projekti periood: 17.09.2018 – 31.12.2019 Projekti kogueelarve on 136 982,42 eurot, millest toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist on 116 435,06 eurot Projekti partnerid on Eesti Maaülikool, Est-Agar AS, Tallinna Ülikool ja Vetik OÜ Projekti eesmärk on efektiivse tehnoloogilise lahenduse väljatöötamine fükobiliproteiinide (eelkõige R-fükoerütriini) eraldamiseks punavetikast mis on rakendatav ka tööstuslikes mahtudes. Eesti rannikumeres … Jätka Läänemere punavetikast (Furcellaria lumbricalis) fükoerütriini eraldamise tehnoloogilise lahenduse väljatöötamine lugemist