Projekti periood 01.01.2020-31.08.2023

Projekti kogueelarve 1 074 960 eurot, millest Eesti Maaülikooli omafinantseering on 214 992 eurot ja toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist 859 968 eurot

Projekti juht Aret Vooremäe

Projekti eesmärk: PlantValor on elujõuline, taimse tooraine väärindamise valdkonna arengut suunav ja terviklikku arendusteenust pakkuv, hinnatud teaduspartner Eestis ja välisriikides.

Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus PlantValor jätkab taimse tooraine väärindamise võimaluste uurimist ning sellealast teavitustegevust, et luua eeldused Eesti aiandusaaduste tootjate ja töötlejate konkurentsivõime suurendamiseks ning hooajalisuse vähendamiseks. Selleks täiendatakse töötlemise võimalusi, arendatakse välja majandusarvestuse suund ning korraldatakse seminare ja konverentse.

Lepingulised koostööpartnerid:

  • Elujõud OÜ
  • Mulgi Vallavalitsus
  • MK Loodusravi OÜ