Projekt EU48751 “Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse  konverentsikorraldus”

Projekti periood 19.12.2014-10.11.2015

Projekti kogueelarve 55 552 eurot, millest Eesti Maaülikooli omafinantseering 8 333 eurot ja 

toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist 47 219 eurot

Projekti juht Aret Vooremäe

Projekti eesmärk:

Projekti tulemusel on teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse rekonstrueeritud saalis loodud väga head võimalused teadustöö tulemusi tutvustavate seminaride, konverentside ja võrgustikukohtumiste korraldamiseks ning õppetöö läbiviimiseks.

Projekti raames soetati keskuse rekonstrueeritud saali seminaride ja konverentside läbiviimiseks vajalik tehnika ja inventar:

  1. Heli- ja tõlketehnika 
  2. Kõnepult SmartBoard ekraaniga
  3. Projektorid
  4. Multimeedia ekraan seminariruumi
  5. Foto- ja videotehnika
  6. Stendid ja siinid teadustöö tulemuste postrite ning partnerite tegevuse ja toodete tutvustamiseks kogu keskusesse
  7. Kokkupandavad püstiseisulauad koos katetega ning transpordilauad.