Avaldatud 2020

Sarv, V.; Venskutonis, P.R.; Bhat, R. (2020) The Sorbus spp.—Underutilised Plants for Foods and Nutraceuticals: Review on Polyphenolic Phytochemicals and Antioxidant Potential. Antioxidants 2020, 9, 813. DOI: 10.3390/antiox9090813

Vinogradov, M., Arus, L., Raal, A., Meos, A., Starast, M. (2020) Physio­chemical characteristics of strawberry and raspberry: comparison of local and commercial cultivars with their wild relatives in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 69,3, 197-207.

Rätsep, Reelika; Volens, Kristine; Haas, Karmo. (2020). Siidri valmistamiseks sobivad õunasordid. Agronoomia 2020, 236-242.

Rätsep, Reelika; Bleive, Uko; Kaldmäe, Hedi; Kahu, Kersti; Kikas, Ave. (2020). Impact of enzymatic treatment on the blackcurrant (Ribes nigrum L.) polyphenols in juice and press-residue. International Journal of Food Science and Agriculture, 4 (1), 43−48.

Arus, Liina; Rätsep, Reelika. (2020). Ilu ja noorus Eesti marjadest. Anne & Stiil, Ajatu Ilu, lk 14.

Kikas, Ave; Libek Asta-Virve. (2020). Evaluation of blackcurrant (Ribes nigrum L.)cultivars in Estonia. Acta Horticulturae. ISHS, 1277, 143-148. DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1277.20

Rätsep, Reelika; Vinogradov, Mailis; Arus, Liina; Kaldmäe, Hedi; Aluvee, Alar; Kikas, Ave. (2020). Comparison of Fruit Quality Parameters of Different Raspberry (Rubus idaeus L.) Genotypes Cultivated in Estonia. Acta Horticulturae. ISHS, 1277, 101-108. DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1277.14

Stina C.M. Burri, Anders Ekholm, Uko Bleive, Tõnu Püssa, Martin Jensen, Jarkko Hellström, Sari Mäkinen, Risto Korpinen, Pirjo H. Mattila, Vitalijs Radenkovs, Dalija Segliņa, Åsa Håkansson, Kimmo Rumpunen, Eva Tornberg. (2020). Lipid oxidation inhibition capacity of plant extracts and powders in a processed meat model system. Meat Science, Volume 162, April 2020, 108033. DOI:10.1016/j.meatsci.2019.108033


Avaldatud 2019

Kikas, A.; Laurson, P.; Libek, A.-V. (2019). EVALUATION OF BELORUSSIAN AND ESTONIAN BLACKCURRANT RIBES NIGRUM L. CULTIVARS IN ESTONIA. ПЛОДОВОДСТВО, 31, 134−138.

Heinmaa, Lagle; Põldma, Priit; Mirmajlessi, Seyed Mahyar; Kaldmäe, Hedi; Vangdal, Eivind; Kidmose, Ulla; Bertelsen, Marianne; Lo Scalzo, Roberto; Fibiani, Marta; Moor, Ulvi (2019). Occurrence of mycotoxin patulin and polyphenol profile of Nordic apple juices in relation to apple cultivation system and pre-processing storage temperature. Agricultural and Food Science, 28 (3), 126−136. DOI:10.23986/afsci.77257.

Kikas, Ave; Libek, Asta-Virve (2019). Eestis ja Poolas aretatud musta sõstra sortide võrdlev hindamine. Metspalu, Luule; Luik, Anne (Toim.). Teaduselt mahepõllumajandusele (58−63). Tartu: SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus.

Kikas, Ave; Libek, Asta-Virve (2019). New blackcurrant cultivars from Estonian breeding programme. NJF Conference on Horticulture 2019: NJF conference on horticulture 2019, Tartu. NJF, 33.

Maante-Kuljus, Mariana; Rätsep, Reelika; Mainla, Leila; Moor, Ulvi; Starast, Marge; Põldma, Priit; Karp, Kadri (2019). Technological maturity of hybrid vine (Vitis) fruits under Estonian climate conditions. Acta Agriculturæ Scandinavica, Section B – Soil & Plant Science, 69 (8), 706−714. DOI:10.1080/09064710.2019.1641547.

Raudsepp, Piret; Koskar, Julia; Anton, Dea; Meremäe, Kadrin; Kapp, Karmen; Laurson, Peeter; Bleive, Uko; Kaldmäe, Hedi; Roasto, Mati; Püssa, Tõnu (2019). Antibacterial and antioxidative properties of different parts of garden rhubarb, blackcurrant, chokeberry and blue honeysuckle. Journal of the Science of Food and Agriculture, 99 (5), 2311−2320. DOI:10.1002/jsfa.9429.

Rätsep, Reelika; Kahu, Kersti; Arus, Liina; Kaldmäe, Hedi; Looga, Kadi; Kõks, Pille-Riin (2019). Lehekaudsete biostimulaatorite kasutamine musta sõstra maheistandikus. Metspalu, Luule; Luik, Anne; (Toim.). Teaduselt mahepõllumajandusele 2019 (103−108). Tartu: SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus.


Avaldatud 2018

Arus, Liina; Rätsep, Reelika; Tammik, Mari-Liis; Zimmer, Elmar (2018). Väike kuslapuuraamat. OÜ Vali Press.

Kahu, Kersti (2018). Eelistades oma. Mari, 14.

Univer, Toivo; Rätsep, Reelika (2018). Õunasortide võrdluskatse esmased tulemused. Maarika Alaru (Toim.). Agronoomia 2018, lk 133–140.


Avaldatud 2017

Kikas, Ave; Kahu, Kersti; Arus, Liina; Kaldmäe, Hedi; Rätsep, Reelika; Libek, Asta-Virve (2017). Qualitative Properties of the Fruits of Blackcurrant Ribes nigrum L. Genotypes in Conventional and Organic Cultivation. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences., 71 (3), 190−197.10.1515/prolas-2017-0032.

Raal, Ain; Kalder, Kaisa; Kikas, Ave; Univer, Toivo; Kapp, Karmen; Püssa, Tõnu. (2017). Polyphenols in different apple (Malus spp.) varieties, cultivated in Estonia. 3rd international Conference on Natural products Utilization. From Plants to Pharmacy Self ICNPU-2017, 18-21 October 2017, Bansko, Bulgaria. Ed. Milen I. Georgiev. Bansko, Bulgaria: ICNPU, 289−289.

Raudsepp, Piret; Libek, Elmo; Rätsep, Reelika; Kikas, Ave; Libek, Asta-Virve; Arus, Liina; Kaldmäe, Hedi; Bleive, Uko (2017). Stability of anthocyanins and the variability of their content in some fruits and vegetables cultivated in Estonia. In: .FoodBalt 2017, 27.04-28.04.2017, Jelgava, Latvia. 27.04.2017 Läti.


Avaldatud 2016

Arus, L.; Libek, A.-V.; Kaldmäe, H.; Rätsep, R.; Kikas, A. (2016). Improvement of raspberry cultivars in Estonia. In: Arturs Stalažs (Ed.). 3rd international scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product” RPD Abstracts Vol. 2., 17.-18.08.2016. Riia, Läti.

Kikas, A.; Kahu, K.; Arus, L.; Kaldmäe, H.; Rätsep, R.; Libek, A.-V. (2016). Qualitative properties of the fruit of blackcurrant genotypes in conventional and organic growing. In: Arturs Stalažs (Ed.). 3rd international scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product” RPD Abstracts Vol. 2., 17.-18.08.2016. Riia, Läti.

Laurson, Peeter; Kaldmäe, Hedi; Kikas, Ave; Mäeorg, Uno (2016). Detection of changes in the water, blackcurrant- and raspberry juice infrared spectrum in the range 2,500−4,000 cm-1. Agronomy Research, 14 (5), 1645−1651.

Raudsepp, Piret; Roasto, Mati; Anton, Dea; Bleive, Uko; Kaldmäe, Hedi; Meremäe, Kadrin; Kapp, Karmen; Püssa, Tõnu (2016). Ülevaade ERA-NET SUSFOOD rahvusvahelise projekti, “SUSMEATPRO”: Sustainable plant ingredients for healthier meat products, eesmärkidest. Terve Loom ja Tervislik Toit 2016 (97−100). Ecoprint.