Projekt EU39041 “Teadmistepõhiste tervise ja loodustoodete kompetentsikeskus”

Projekti periood 01.12.2010-10.12.2015

Projekti kogueelarve 3 666 623 eurot, sealhulgas Eesti Maaülikooli omafinantseering 565 027 eurot ja

toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist 3 101 587 eurot

Projekti juht  Aret Vooremäe

Projekti eesmärk:

Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuse (Polli AK) eestvedamisel rajati Eestis ainulaadne taimsel toorainel põhinevate teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus. Kompetentsikeskuse tegevus keskendub kaasaegsete kõrgtehnoloogiliste meetodite abil väärindatud tervise- ja loodustoodete ning bioproduktide alasele tehnoloogia- ja tootearendusele. See tähendab eelkõige aianduslikust toorainest saadavate bioaktiivsete ühendite kasutamist funktsionaalsete jookide ja toiduainete, toidulisandite, kodukeemia ja looduskosmeetika ning looduslike taimekaitsevahendite tootmisel. Muuhulgas pakutakse Eestis seni puuduvat ekstraheerimismeetodite alast tuge laia ringi looduslike lisandite tootmiseks.

Projekti peamine eesmärk oli arendada Eesti Maaülikooli ning tema kohalike ja välispartnerite toel välja rahvusvahelisel tasemel tugistruktuur, mis võimaldab tõsta Eesti tervise- ja loodustoodete sektori ettevõtete innovatsioonivõimekust ning valdkondliku teadus-arendustegevuse rakenduslikku kvaliteeti. Projekti tulemusel aidatakse kaasa ettevõtluse, teadusasutuste ja avaliku sektori paremale omavahelisele integreerimisele, õppeasutuste tugevamale kaasamisele, piirkonna ning kohaliku elukeskkonna arendamisele tervikuna.

Projekti lepingulised partnerid: 

 • A. Le Coq AS
 • Birchsap Estonia OÜ
 • Desintegraator Tootmise OÜ
 • Elujõud OÜ
 • Mulgi Vallavalitsus
 • Loodusvägi OÜ
 • Mayeri Industries OÜ
 • MK Loodusravi OÜ
 • Märja Monte OÜ
 • Orto AS
 • Perfect Oil OÜ
 • Perfect Plant OÜ
 • Põltsamaa Felix AS
 • Saarek AS
 • SP Fruitexpert OÜ
 • Tartu Biotehnoloogia Park AS
 • Tartu Ülikool
 • TBD-Biodiscovery OÜ
 • Tervix OÜ
 • Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus AS (TFTAK)
 • Vipis OÜ
 • Ökokosmeetika OÜ

14. novembril 2014 toimus teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse pidulik avamine. Maaülikooli lipu heiskasid ülikooli rektor Mait Klaassen ning põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe. Keskuse lindilõikamisel osalesid Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, põllumajandusminister Ivari Padar, Karksi vallvanem Taimo Tugi ja EAS-i regionaalarengu keskuse direktor Sille Talvet.

Lühiettekanded keskuse kohta tegi Aret Vooremäe ning tegevusvaldkondadest andsid ülevaate kompetentsikeskuse analüüsiüksuse teadur, Eesti Maaülikooli doktorant Piret Raudsepp ning Tallinna Tehnikaülikooli keemiainstituudi juhtivteadur dr. Mihkel Koel.